8.4.12

Ngày đầu ở Xóm Gạo Lứt

ảnh Dạ Lai Hương, blog Xóm Gạo Lứt, Chân Đi, những ngày đầu Xóm Gạo Lứt, photo by Dạ Lai Hương

(Chân Đi - XomGaoLut.info) Hồi ấy, tôi với anh Phong thường đi quanh xóm làng để chia sẻ với bà con cô bác những sách vở tài liệu về phương pháp Thực Dưỡng hay gọi tắt là ăn gạo lứt muối mè.

7.4.12

Thực Dưỡng Cơ Bản

ảnh Dạ Lai Hương, xóm gạo lứt , chia sẻ của Chân Đi, thực dưỡng căn bản,  photo by Dạ Lai Hương

Ngày xưa ông bà ta nấu bếp củi, nồi đất. Mặc dù cơm nấu nồi đất bếp củi rất ngon nhưng nó mất thời gian. Ngày nay, người ta đã có thể làm ra nồi ấp suất và bếp gas rất tiện lợi cho người ăn gạo lứt sống ở thành phố.

Xấu,tốt không ở Âm,Dương


Tôi là một người thích tìm hiểu về phương pháp Thực Dưỡng. Biết địa chỉ nào có người ăn gạo lứt muối mè là tôi tìm tới để học hỏi.