27.2.14

Thư cảm ơn (tháng 2)

Xóm Gạo Lứt, Chuyến xe hạnh phúc

Dưới đây là lá thư của một bạn sau ngày về Xóm Gạo Lứt đầu tháng 2. Có thể mạnh dạn nói rằng chúng tôi đã có một chuyến đi thành công. Tuy nhiên, sở dĩ đạt được nhiều phản hồi cũng như hiệu ứng tích cực thì thiết nghĩ phần lớn là vì chúng tôi nương vào Tâm Ái. Nhờ ý tưởng cũng như sự tham gia đông đảo của các anh chị Tâm Ái mà chúng tôi được cậy nhờ....