15.1.12

Cánh đồng quê

cánh đồng xóm gạo, xóm gạo lứt

Anh Huệ Phước trước đây sống ở thành phố. Nhưng từ ngày cưới vợ thì anh đã chuyển về Bình Dương. Vì vậy nên anh có nhiều điều kiện để ghé thăm bà con Xóm Gạo Lứt.

2.1.12

Thực Dưỡng con đường tôi đi

(Chân Đi - XomGaoLut.info) Tôi khuyên các bạn ăn gạo lứt hãy tự tin mà đi theo con đường mình đã chọn. Sau này các bạn sẽ gặp những người đồng tư tưởng với mình.