26.6.15

Ngày Về

Xóm Gạo Lứt, Dì Tư, Tâm Nguyên Nhàn


Tôi vẫn thường rong chơi đó đây, những nơi còn lắm thiên nhiên, những nơi còn lắm không khí trong lành giữa đất trời huyền dịu. Và, Xóm Gạo Lứt (Xóm sống vui) là nơi tôi thường trở về sau những ngày bộn bề phố thị đèn hoa.