20.12.12

Xóm Gạo Lứt - Phút nhìn lại

Xóm Gạo Lứt, Dạ Lai Hương

Mới đây tôi nhận được một tin nhắn chia sẻ là "Xóm Gạo Lứt" đã nổi danh trong giới Thực Dưỡng nhưng có điều ít ra mắt quá nên mọi người khó tìm hiểu... Về phần "nổi danh" thì tôi không biết thực hư như thế nào. Nhưng về cái gọi là "ít ra mắt" thì tôi hiểu. Đó có nghĩa là những hoạt động offline, vì không có bao nhiêu hoạt động nên mọi người không nắm bắt được thêm thông tin nào cả...