4.5.17

TRƯỜNG Ở XÓM

Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên, Trường ở Xóm

Việc đến thăm Xóm rồi ở lại qua đêm là không tiện. Trong chuyến thăm lần này, người bạn sinh năm 90 đến vào buổi sáng. Tôi tiễn bạn rời Xóm vào tầm 15 giờ. Bạn sẽ bắt xe số 8 đến UBND Bến Súc. Từ đó, bạn đi thêm 1 chuyến nữa, xe 79, để về Củ Chi.