7.4.17

Tên miền Xóm

Xóm gạo Lứt, tên miền Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên

Một ngày cuối tháng 3, tôi đến khu Hồ Kỳ Hòa. Đi xe bus và đi bộ. Không khác cách thức di chuyển về Xóm. Hẳn nhiên, thời gian ngắn hơn. Mất khoảng 35 phút. Nơi đây có văn phòng của công ty cung cấp tên miền. 

Tôi đến để gia hạn. xgl.goco.vn sẽ là tên miền chính thức của Xóm thêm một năm nữa.