13.12.17

Cánh đồng Xóm

Xóm Gạo Lứt, Kẻ học làm vườn


Giấc ngủ yên, không mộng mị 
#KẻHọcLàmVườn ăn nhịp trở lại 
với dòng sông.

7.12.17

Đá Xóm

Đá Xóm, Xóm Gạo Lứt, Đạm Nhiên
Ngày kẻ-học-làm-vườn về đến Xóm cũng trùng ngày phiến đá được chuyển về Xóm.

6.12.17

Bàn Tay Xóm

Xóm Gạo Lứt

Nửa năm quay trở lại, nguyện vọng của tôi, kẻ-học-làm-vườn, chỉ là nắm lấy bàn tay này.