8.9.12

Ohsawa viết về hoa Anh Đào và lòng biết ơn

George Ohsawa, Xóm Gạo Lứt, Dịch lý và lịch sử

Tờ mờ sáng hôm kia, tôi mới đặt bút viết tập sách này (Dịch lý và lịch sử). Tôi tắt ngọn đèn dầu, lòng thanh thản sướng vui. Bên ngoài gió mưa dữ dội trong khung trời rạng sáng. Hôm nay ngày mồng 6 tháng 4 đúng vào mùa hoa Anh Đào trổ sắc và là lúc hằng năm bờ biển Thái Bình bị bão quét qua.