13.12.17

Cánh đồng Xóm

Xóm Gạo Lứt, Kẻ học làm vườn


Giấc ngủ yên, không mộng mị 
#KẻHọcLàmVườn ăn nhịp trở lại 
với dòng sông.

Sáng,
ngồi trên đá, 
sương giăng mắt.
Vệt bạc trắng 
níu đưa. 
Chân bước 
trầm hương cánh đồng

Anh Tư lặng lẽ 
khom mình trên bãi ruộng.
Nước rửa sạch chân
Và cái mát buổi sớm rửa sạch tâm hồn.

Kẻ Học Làm Vườn ngồi đó
trên phiến đá.
Chẳng biết khi nào
lặng lẽ hiểu 
lặng lẽ yêu cánh đồng
...như Anh Tư?

K.H.L.V

No comments:

Post a Comment