2.7.15

1.200 (tháng 7.2015)

Xóm Gạo Lứt, Cá Nghe Kinh 
1.200 và giờ là tháng 1.7.2015
Con số 1.200 nhỏ bé và khiêm tốn lắm. Nhưng tâm lành của chúng tôi là có thật. Sẽ cố gắng tiếp tục gieo những hạt ĐẸP và THẬT trên mảnh đất ảo (fb Xóm Gạo Lứt) này.

1.7.2015
Dạ Lai Hương

No comments:

Post a Comment